گروه های خبری
یادداشت
آرشیو
آزمون‌های غیرحضوری
  • مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از برگزاری مجدد ۹۲ آزمون شغلی و عمومی تا پایان سال خبر داد.
  • تورهای مسافرتی آفری