گروه های خبری
آرشیو
 • مطابق بررسی‌های انجام شده، غلط بودن سوالات آزمون نظام مهندسی برای تمامی دست اندر کاران علمی محقق شده است اما مشخص نیست چرا و به چه دلیل سازمان نظام مهندسی نسبت به حذف این سوالات اقدام نمی‌کند تا شاهد گسترده شدن اعتراضات به آزمون نباشیم.
 • سازمان مقررات ملی ساختمان نتایج آزمون نظام مهندسی مهر ۹۹ را منتشر کرد.
 • در توضیحات این آزمون آمده است: چنانچه موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشده اید می توانید در روز چهارشنبه ۹۹/۷/۲ به ستاد رفع نقص مستقر در آدرس های پیوست از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر و بعدازظهر از ساعت۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰مراجعه نمایید
 • دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 • دانلود سوالات نقشه برداری آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات معماری نظارت آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات معماری (اجرا) آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات عمران(نظارت) آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات عمران(محاسبات) آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات عمران - اجرا آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات شهرسازی آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات ترافیک آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات تاسیسات مکانیکی آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات تاسیسات برق آزمون نظام مهندسی خرداد سال 93
 • دانلود سوالات نقشه برداری آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • دانلود سوالات معماری نظارت آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • دانلود سوالات عمران(نظارت) آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • دانلود سوالات معماری(اجراء) آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • دانلود سوالات عمران(محاسبات) آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • دانلود سوالات عمران(اجراء) آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • دانلود سوالات شهرسازی آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • دانلود سوالات ترافیک آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • دانلود سوالات تاسیسات مکانیکی آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • دانلود سوالات تاسیسات برق آزمون نظام مهندسی آبان سال 93
 • برای کسانی که دنبال پروانه اشتغال بکار مهندسی هستند؛
  دانلود رایگان سه دوره اخیر آزمون نظام مهندسی +توضیحات
  رشته های تاسیسات برقی ساختمان، تاسیسات مکانیکی ساختمان، عمران، معماری، ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری رشه ای اصلی این آزمون هستند. کلیه کارشناسانی که دارای مدرک مهندسی در هر یک از رشته های فوق هستند با گذشت سه سال از زمان فارغ التحصیلی مجاز به شرکت در این آزمونها هستند.
 • دانلود سوالات ترافیک آزمون نظام مهندسی مرداد سال 94
 • تورهای مسافرتی آفری