گروه های خبری
آرشیو
  • یک تیم بین‌المللی از باستان شناسان و دیرینه شناسان مجموعه بزرگی از ابزار سنگی دو میلیون ساله، استخوان های فسیل شده و مواد گیاهی را در شمال تانزانیا کشف کردند.
  • تورهای مسافرتی آفری