گروه های خبری
آرشیو
ابوالفضل درویشوند
  • تکلیف شاهین شهرداری بوشهر کاملاً نامعلوم است و ۱۷ بازیکن فصل گذشته سفیدپوشان شاهینی نیز از جمع این تیم جدا شده‌اند.
  • ۲پرسپولیسی از لیست این تیم کنار گذاشته شدند
  • تورهای مسافرتی آفری