گروه های خبری
آرشیو
استخدام زنان
  • در ادامه روند اصلاحات و به کارگیری زنان در بخش‌های مختلف، از این پس زنان در عربستان سعودی می‌توانند در نیروهای مسلح استخدام شوند.
  • تورهای مسافرتی آفری