گروه های خبری
آرشیو
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته اول آذرماه
  از فراموشی فونت‌های رایج تا استفاده مناسب از تصاویر +دانلود
  در دوران فضای مجازی صحبت کردن از نشریات کاغذی به نظر کاری قدیمی و منسوخ شده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم چه در بدنه دانشجویی و چه برای کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، کاری جذاب و مهم است.
 • شماره جدید نشریه بی تعارف منتشر شد +دانلود
  در گرماگـرم نـزاع انتخاباتـی آمریـکا، دو نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری یعنـی ترامـپ و بایـدن بـا شـگردها تبلیغاتــی بــه دنبــال جــذب آرا بــه سـمت خـود بودنـد.
 • چهلمین شماره نشریه «بی‌تعارف» منتشر شد +دانلود
  کشور به سمت پرتگاه اقتصادی در حال حرکت است و از طرفی نمایندگان ملت در عوض فشار مشغول پرستیدن بت رئیس جمهور هستند و صدایی از آن ها جهت بازخواست دولت مردان مسبب این وضع شنیده نمی شود و با کلیشه ی اجتناب از اغتشاش و وحدت هیچ عزمی برای بازخواست از دولت فاقد هر گونه تدبیر...
 • در یک نشریه دانشجویی منتشر شد؛
  ابعاد دیده نشده اعدام نوید افکاری +دانلود
  در بخشی از این نشریه آمده است: نظام حقوقی دین بر اساسی است که تا قبل از وقوع جرائم انسان ها را در مسیر رشد و تعالی انسانی پرورش دهد و بخشی از این اصلاح اجتماعی در چارچوب قوانین بازدارنده قرار میگیرند و در صورتی ما میتوانیم درباره کاهش شدت این قوانین صحبت کنیم که...
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «بی‌تعارف» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «بی تعارف» منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه «بی‌تعارف» منتشر شد
  شماره جدید نشریه «بی‌تعارف» منتشر شد . این نشریه متعلق به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) می‌باشد.
 • نشریه بی تعارف به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا منتشر شد.
 • هفدهمین شماره نشریه بی تعارف انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.
 • تورهای مسافرتی آفری