گروه های خبری
آرشیو
  • وی نگهداری از تأسیسات، تجهیزات و سرمایه‌های انسانی را از مهم‌ترین وظایف این شرکت دانست و تأکید کرد: وظیفه داریم با بهره‌مندی از ابزار و دانش روز و به‌کارگیری پیمانکاران و سازندگان توانمند و نظارت دقیق ضمن صیانت از سرمایه‌های ملی، رسالت خود را که همانا انتقال پایدار...
  • تورهای مسافرتی آفری