گروه های خبری
آرشیو
جان اشتاین بک
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و هفتاد و نهم؛
    «موش‌ها و آدم‌ها»؛ روایتی از آمریکایی که روی شانه کارگران بنا شد
    اشتاین‌بک همچون بسیاری دیگر از نویسندگان آمریکایی، معتقد است که آمریکایِ جوانِ آن سال‌ها، پایه‌های رشد و شکوفایی خود را روی شانه‌های کارگرانی بنا کرده‌است که در ناعادلانه‌ترین شرایط اجتماعی زیست می‌کنند و می‌میرند.
  • تورهای مسافرتی آفری