گروه های خبری
آرشیو
جزوات فنی و مهندسی
 • جدول خواص ترمودینامیکی
 • کارگاه ماشین ابزار داوودی دانشگاه علم و صنعت
 • جزوه میانترم کنترل اتوماتیک دکتر مرادی دانشگاه شریف
 • جزوه روش‌های تولید دکتر اکبری دانشگاه علم و صنعت
 • جزوه موازنه استاد افسانه فخار دانشگاه صنعتی اصفهان
 • جزوه دینامیک سیالات محاسبات(CFD) استاد حسینعلی پور دانشگاه علم و صنعت
 • جزوه ترمودینامیک ۱ دکتر قندهاریون دانشگاه علم و صنعت
 • کتاب مهندسی نرم افزار (ویرایش هفتم) پرسمن
 • جزوه اقتصاد مهندسی دکتر اصفهانی پور
 • جزوه ی متالورژی سطح دکتر قربانی دانشگاه صنعتی شریف
 • جزوه خواص مکانیکی ۲ استاد: دکتر عبدالعلی فیاض دانشگاه آزاد
 • جزوه میانترم ماکروویو ۱ دکتر کمره‌ای دانشگاه تهران
 • جزوه معادلات استاد صالحی انشگاه تهران
 • جزوه فرایند ساخت سرامیک‌ها
 • جزوه تاسیسات دکتر دلفانی دانشگاه تهران
 • جزوه دینامیک دکتر خان میرزا دانشگاه علم و صنعت
 • جزوه درس ترمودینامیک پیشرفته صنایع دانشگاه علم و صنعت
 • جزوه میانترم ترمودینامیک ۲ دکتر افشین دانشگاه شریف
 • جزوه اندازه گیری الکتریکی دکتر شایگانی بخش میانترم دانشگاه تهران
 • جزوه مدار ۱ دکتر میرمحسنی دانشگاه شریف
 • علم مواد حسین تویسرکانی
 • جزوه ریزپردازنده دکتر فاطمی دانشگاه تهران
 • جزوه الکترونیک ۲ بخش میانترم آشتیانی دانشگاه تهران
 • جزوه دینامیک قاسمیه دانشگاه تهران
 • جزوه آموزش محاسبات و طراحی سیستم های گرمایش و سرمایشی ساختمان
 • ادامه دانلود جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر ارجمند دانشگاه صنعتی شریف آمده است.
 • تورهای مسافرتی آفری