گروه های خبری
آرشیو
 • جزوه میانترم ترمودینامیک ۲ دکتر افشین دانشگاه شریف
 • جزوه اندازه گیری الکتریکی دکتر شایگانی بخش میانترم دانشگاه تهران
 • جزوه مدار ۱ دکتر میرمحسنی دانشگاه شریف
 • علم مواد حسین تویسرکانی
 • جزوه ریزپردازنده دکتر فاطمی دانشگاه تهران
 • جزوه الکترونیک ۲ بخش میانترم آشتیانی دانشگاه تهران
 • جزوه دینامیک قاسمیه دانشگاه تهران
 • جزوه آموزش محاسبات و طراحی سیستم های گرمایش و سرمایشی ساختمان
 • ادامه دانلود جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر ارجمند دانشگاه صنعتی شریف آمده است.
 • در ادامه دانلود جزوه درس مقاومت مصالح ۲ دکتر ارجمند دانشگاه صنعتی شریف آمده است.
 • در ادامه دانلود جزوه درس ترمودینامیک ۱ دکتر حسینی دانشگاه صنعتی شریف آمده است.
 • دانلود رایگان حل المسائل مقاومت مصالح جانسون فارسی
  حل المسائل مقاومت مصالح جانسون فارسی ویرایش پنجم
 • دانلود رایگان جزوه کتاب مکانیک و کنترل در روباتیک جان کریگ
  کتاب مکانیک و کنترل در روباتیک جان کریگ فارسی
 • دانلود رایگان جزوه مدارهای الکتریکی ۲
  در ادامه دانلود جزوه مدارهای الکتریکی ۲ آمده است.
 • کتاب زبان اصلی حساب تغییرات
 • دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر باهری
 • دانلود جزوه اصول کار دستگاه های سانترفیوژ جدا کننده آب و روغن پالایشگاه اصفهان
 • دانلود جزوه طراحی الگوریتم دکتر باقری دانشگاه امیرکبیر
 • دانلود جزوه درس بتن ۲ دکتر محمود زاده دانشگاه تهران
 • دانلود جزوه طراحی کامپایلر دکتر پارسا
 • دانلود جزوه معماری کامپیوتر دکتر زرندی دانشگاه امیرکبیر
 • دانلود جزوه درس فیلتر و سنتز دکتر خلج دانشگاه علم و صنعت
 • دانلود جزوه اصول نگهداری و تعمیر نوین پالایشگاه اصفهان
 • دانلود جزوه درس مقاومت مصالح ۱
 • دانلود جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر جوهرزاده دانشگاه تهران
 • دانلود رایگان جزوه درس بررسی سیتم های قدرت دکتر شهرتاش دانشگاه علم و صنعت