گروه های خبری
آرشیو
  • سرپرست سازمان خدمات اجتماعی گفت: هزینه مستقیم نگهداری یک معتاد در گرمخانه‌های شهرداری روزانه ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان است. اگر بتوانیم ۱۰۰ معتاد را پس از بهبود یافتن به چرخه اشتغال بازگردانیم و به خانواده‌هایشان بسپاریم ماهانه یک میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود.
  • تورهای مسافرتی آفری