گروه های خبری
آرشیو
  • بررسی دانشگاه‌های دنیا نشان داد؛
    کارشناسان دانشگاه های مختلف دنیا می گویند تقلب دانشجویی در دوره کرونا اوج گرفته است و موسسات آموزش عالی تصمیم گرفته اند با روش های مختلف به این تقلب ها پاسخ دهند.
  • تورهای مسافرتی آفری