گروه های خبری
آرشیو
  • در 170 دقیقه آموزش تصویری؛
    فیلم:: دانلود رایگان آموزش نشریات دانشجویی
    کی از فعالیت های جذاب و «حساس» در دوران فعالیت در تشکل های دانشجویی نشریه نویسی است؛ اما یکی مسائل مهم در این بین طراحی و آشنایی با قالب های یک نشریه خوب دانشجویی در عین حرفه ای بودن است. به همین دلیل تشکل های دانشجویی با صرف هزینه برای آموزش نیروهای نشریه خود سعی در...
  • تورهای مسافرتی آفری