گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود سوالات میان‌ترم فیزیک ۱ دانشگاه تهران
 • دانلود نمونه سوالات شیمی تجزیه ۱
 • دانلود نمونه سوالات میان‌ترم ریاضیات مهندسی دانشگاه امیرکبیر
 • دانلود نمونه سوال مبانی برق دانشگاه علم و صنعت
 • دانلود نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی
 • دانلود نمونه سوالات درس معارف اسلامی
 • دانلود نمونه سوالات پایان ترم درس معادلات دیفرانسیل
 • نمونه سوال: مالیه عمومی رشته حقوق نوع سوال : تستی به همراه پاسخنامه کلیدی نیمسال دوم ۸۳ تا نیمسال دوم ۹۲
 • نمونه سوال: حقوق تجارت ۲ رشته حقوق نوع سوال : تستی به همراه پاسخنامه کلیدی نیمسال دوم ۸۳ تا نیمسال دوم ۹۲ پیام نور
 • نمونه سوال: ورزش ۱ نوع سوال : تستی به همراه پاسخنامه کلیدی نیمسال اول ۸۷ تا نیمسال اول ۹۴ پیام نور
 • نمونه سوال پایانترم ریاضی۱ نیمسال ۹۶_۹۷
 • نمونه سوال پایانترم ریاضی۱ نیمسال ۹۵_۹۶
 • نمونه سوال مدارهای مخابراتی
 • نمونه سوال مدارهای منطقی
 • نمونه سوال میانترم مدار الکتریکی ۱
 • نمونه سوال آزمون فنی حرفه ای فتوشاپ
 • نمونه سوال ترم‌های اخیر درس مکانیک خاک
 • پایانترم درس برنامه نویسی دانشگاه شریف سال ۸۸
 • پایانترم درس برنامه نویسی دانشگاه شریف سال ۹۲
 • امتحان پایانترم ریاضی2 دانشگاه تبریز نیمسال دوم 94-95
 • پایانترم ریاضی1 دانشگاه شریف نیمسال اول 79-80
 • جزوه مکانیک خاک دکتر امیرحسین دهقانی پور (شامل فرمول ها و نکات مهم کنکوری)
 • نمونه سوالات شیمی معدنی ۲
 • نمونه سوالات شیمی تجزیه ۳ (تجزیه دستگاهی)
 • تورهای مسافرتی آفری