گروه های خبری
آرشیو
دکترای حرفه‌ ای
  • شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تدوین کوریکولوم دکترای حرفه ای اپتومتری برای دانشجویان غیر ایرانی و طراحی برنامه آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان پزشکی موافقت کرد.
  • صدها دانشجوی علوم آزمایشگاهی سراسر کشور با اجتماع در دانشگاه های خود و در دست داشتن پلاکاردهایی، درخواست خود را مبنی بر ادامه تحصیل در مسیر دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی اعلام کردند.
  • تورهای مسافرتی آفری