گروه های خبری
آرشیو
  • محمدعلی برخورداری با حکم وزیر علوم به مدت چهار سال در سمت "ریاست دانشگاه علم و صنعت" ابقاء شد.
  • رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت درباره ماجرای انجمن آرمان نامه‌ای به رئیس دانشگاه نوشته‌اند که به شرح زیر می باشد.
  • سمینار پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران با معرفی اساتید و پژوهشگران برتر این دانشگاه برگزار شد.
  • تورهای مسافرتی آفری