گروه های خبری
آرشیو
  • معاون فرهنگی دانشگاه کردستان گفت: ۲۶ درصد از تمام دانشجویان شاغل به تحصیل استان در دانشگاه کردستان تحصیل می‌کنند.
  • معاون فرهنگی دانشگاه کردستان گفت: دانشگاه برای تشکیل انجمن فلسفه که درخواست برخی دانشجویان بود، مجوزی صادر نکرده است.
  • تورهای مسافرتی آفری