گروه های خبری
آرشیو
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و هفتاد و ششم؛
    توصیه عادل فردوسی‌پور به خبر نخواندن!
    خواندن گاه به گاه کتاب های آموزشی هم ارزشمند خواهد بود. خوراک بهتری از آنها برای مغز وجود ندارد. کتاب درسی، به اندازه ی یک مدرک لیسانس، فشرده و سرشار از فایده است. برای درک جهان به مبنای مشخصی احتیاج دارید و کتابهای آموزشی برای دست یافتن به چنین مبنایی بسیار مناسب اند.
  • تورهای مسافرتی آفری