گروه های خبری
آرشیو
  • زنگ خطر کاهش جمعیت به صدا درآمد؛
    نقش اول یا منفعل رسانه ملی در گفتمان‌سازی افزایش جمعیت!
    در سال‌های اخیر مهم‌ترین تلاش رسانه ملی در ساخت برنامه‌هایی با محوریت کودکان برای خانواده‌ها را می توان برنامه‌هایی چون کودک شو و اعجوبه‌ها دانست که در عین انتقاداتی که به آنها وارد است، قدم مهمی برای ایجاد گفتمان افزایش جمعیت در کشور است اما کافی نیست.
  • تورهای مسافرتی آفری