گروه های خبری
آرشیو
  • معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از پیمایش سرمایه فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: باید برای این مسیر بسته‌های سیاستی تعیین کرد تا با هم افزایی به راه‌های خوبی برسیم.
  • تورهای مسافرتی آفری