گروه های خبری
آرشیو
  • با توجه به اینکه ثبت‌نام‌های جدید 3 میلیون دستگاه نسبت به سال 2019 کاهش یافته، بیشترین افت سالانه تقاضا برای خودرو از زمان ثبت رکوردها به سال 2020 تعلق گرفته است.
  • استفان روچ، مدیر اسبق بانک مورگان استنلی در امور آسیا و استاد دانشگاه ییل گفت بحران ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا می تواند در آینده ای نزدیک باعث ریزش دلار شود. وی افزود: در عصر کووید، همه چیز به سرعت اتفاق می‌افتد.
  • تورهای مسافرتی آفری