گروه های خبری
آرشیو
  • عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال گفت: تا نگاه‌مان عوض نشود، در فوتبال ایران دچار آسیب‌ هستیم، چون در فوتبال‌مان گلخانه‌ای عمل می‌کنیم.
  • عضو سازمان لیگ گفت این سازمان در جایگاهی نیست که بتواند لیگ را تعطیل کند‌.
  • رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت: اقدامات فدراسیون در راستای دفاع از منافع باشگاه‌ها برخی منفعت‌طلبان را نگران کرده است.
  • تورهای مسافرتی آفری