گروه های خبری
آرشیو
  • صدراعظم آلمان در نشست اخیر اتحادیه اروپا چندین بار سرفه کرده است که از دید خبرنگاران دور نماند، این در حالی است که نشست آتی این اتحادیه به علت ویروس کرونا لغو شده است.
  • زیگمار گابریل که همراه هیاتی از تجار بلندپایه آلمانی به ایران سفر کرده است روز گذشته(دوشنبه) 10 سند و تفاهم نامه همکاری مشترک با تهران با امضا رساند.
  • تورهای مسافرتی آفری