گروه های خبری
آرشیو
  • ویروس کرونا صنایع نظامی جهان را با بزرگترین بحران خود از زمان جنگ جهانی دوم روبرو کرد و خروج از این بحران به وضعیت موج دوم کرونا بستگی دارد.
  • عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کار جهادی، پیشرفت و عدالت در کشور به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری است.
  • تورهای مسافرتی آفری