گروه های خبری
آرشیو
  • نمایندگان در جلسه علنی امروز اعضای هیات نظارت بر اندوخته اسکناس را انتخاب کردند.
  • عفت شریعتی
    توجه به موضوع زنان همواره در دولت‌های مختلف مورد توجه بوده، اما آن‌چه مسلم است این‌که دولت یازدهم علی‌رغم شعار‌های انتخاباتی، آن‌چنانی که باید در جامعه زنان اقدام می‌کرد، نکرد. دولت تدبیر و امید با شعارهای رنگ و لعاب‌دار وارد عرصه خدمت شد، اما متأسفانه هیچ‌یک از...
  • مشاور وزیر ارشاد در امور زنان، از فعالیت در وزارت ارشاد کنار گذاشته شد.
  • تورهای مسافرتی آفری