گروه های خبری
آرشیو
  • آهون‌منش به کیفیت آموزش‌های مجازی دانشگاه‌های غیرانتفاعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کیفیت آموزش‌ها بسیار خوب و مطلوب است و تمام اساتید و دانشجویان پذیرفته‌اند تا زمانی که کرونا وجود دارد و حتی برای بعد از آن، شیوه تدریس به همین منوال باقی بماند.
  • تورهای مسافرتی آفری