گروه های خبری
آرشیو
فرحناز مینایی پور
  • مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: 7 درصد مدیریت در آموزش و پرورش به بانوان اختصاص دارد در حالی که این عدد باید به 30 درصد برسد.
  • تورهای مسافرتی آفری