گروه های خبری
آرشیو
  • «خبرنامه دانشجویان ایران» بررسی کرد؛
    فرصت‌ها و چالش‌های تشکل‌های دانشجویی در ترم دوم کرونایی
    بهرحال گویا حداقل تا یک ترم دیگر خبری از بازگشایی دانشگاه ها نیست و تشکل ها برای زنده ماندن و بقا باید به فکر جذب و تقویت نیروهای خود هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ کیفی باشند؛ در نتیجه نیاز به نوآوری و ابتکارات جدید در شیوه های همیشگی تشکل ها به شدت حس می شود.
  • دانشجویان به اندازه کافی ناامید هستند و این فشارها به ناامیدی بیشتر و جوّ بسته درون دانشگاه می افزاید.
  • تورهای مسافرتی آفری