گروه های خبری
آرشیو
  • این پژوهشکده عملاً از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است و فعالیتهای آن در طول ده سال گذشته دو دوره متفاوت «تأسیس» و «تثبیت» را پشت سر گذاشته و در سال ۱۳۹۹ در آغاز سومین دوره فعالیت خود به عنوان «دوره توسعه» قرار دارد.
  • تورهای مسافرتی آفری