گروه های خبری
آرشیو
  • تغییرات فدراسیون های ورزشی به نفع چه کسانی است؟
    بازنشسته ها به میز ریاست باز می گردند
    در صورتی که اساسنامه مشترک فدراسیون‌های ورزشی به تصویب دولت و اداره قوانین مجلس برسد، شغل بودن از پست‌های ریاست، نایب‌رئیسی و خزانه‌داری فدراسیون‌ها برداشته می‌شود.
  • تورهای مسافرتی آفری