گروه های خبری
آرشیو
  • کاظمی نژاد بیان کرد: اعتقاد داریم که بخشی از سایت اداری پارک علم و فناوری باید نزدیک به دانشگاه باشد و بخشی دیگر نزدیک به صنعت تا ضمن ارائه و عرضه محصولات به صنعت نسبت به برشماری مشکلات آنها و ارائه راهکار لازم اقدام کنیم.
  • تورهای مسافرتی آفری