گروه های خبری
آرشیو
  • بی تکلیفی وزارت علوم همچنان ادامه دارد
    فشار افراد در سایه برای انتخاب وزیر علوم
    برای اینکه روحانی بتواند از میان تمامی این حرف و حدیث‌ها سلامت به بیرون بیاید و بدون اینکه از مواضع خود کوتاه بیاید، پاسخگوی مطالبات حامیانش و همچنین عامه مردم در حوزه دانشگاه باشد، نیاز به اتخاذ راهبردی همه پسند بود که البته در عمل کمی غیر ممکن بنظر می‌رسید.
  • تورهای مسافرتی آفری