گروه های خبری
آرشیو
  • استفاده از پچ کوردهای طولانی در برخی اماکن مناسب نیست اما به عنوان مثال در ادارات مناسب است. این که می گوییم در سایر اماکن مناسب نیست به دلیل کار نکردن آن است زیرا اگر هم کار کند قابل اعتماد نیست.
  • تورهای مسافرتی آفری