������������ ��������������� ������ ������������ ���������������� �� ������������

خبرنامه دانشجویان ایران > ������������ ��������������� ������ ������������ ���������������� �� ������������

������������ ��������������� ������ ������������ ���������������� �� ������������

نظرسنجی
آیا سهمیه اعضای شورای شهر تهران برای جذب 2 نفر بدون در نظر گرفتن مدرک و سابقه کار همانند یک دختر دهه هشتادی را درست می‌دانید؟
مشاهده نتایج
go to top