�������� ���������� ��������������������

خبرنامه دانشجویان ایران > �������� ���������� ��������������������

�������� ���������� ��������������������

نظرسنجی
آیا سهمیه اعضای شورای شهر تهران برای جذب 2 نفر بدون در نظر گرفتن مدرک و سابقه کار همانند یک دختر دهه هشتادی را درست می‌دانید؟
مشاهده نتایج
go to top