تاریخ : 1397,چهارشنبه 18 مهر18:47
کد خبر : 285801 - سرویس خبری : خبرنامه

امروز در صحیفه// ۱۸ مهر ۱۳۵۸؛

لزوم هوشیاری ملت کُرد در برابر خائنان

باید ملت کُرد بیدار بشود و اینها را معرفی کند؛ و خودش هم کمک کند به قوای دولتی تا اینها پاکسازی بشوند. و ما نمی‌خواهیم یک شدتی و یک قدرت فوق العاده‌ای عمل بشود که خدای نخواسته برادرهای کُرد ما هم زیر پا بروند، و الّا برای ما این معنا که در یک روز و در دو روز حل بکنیم این قضایا را تمام اینها را از بین ببریم، این کاری ندارد. این محذور هست که برادرها و خواهرهای کُرد ما در آنجا هستند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این روزها با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی کشور و طرح ادعاهایی از سوی جریان های مختلف سیاسی مبنی بر پیروی از خط امام(ره)، بازخوانی صحیفه امام خمینی(ره) از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که اتفاقات روی داده در آن زمان بی شباهت به مسائل جاری کشور نیست.

امروز در صحیفه
زمان: ۱۸ مهر ۱۳۵۸ / ۱۸ ذی القعده ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: قضایای کردستان
حضار: اعضای ستاد جهاد سازندگی یزد

بسم الله الرحمن الرحیم

پاکسازی تدریجی خائنین از کردستان
من اول راجع به این قضیه ناگوار کردستان چند کلمه عرض کنم.

قضایای کردستان نه این است که قابل حل نیست؛ و نه این است که که دولت یا ملت عجز دارند از اینکه اشرار را سرکوبی کنند. لکن برای اینکه ما ملت کُرد را از خود می‌دانیم، چنانچه ملت کُرد هم ماها را از خود می‌دانند، جدا نیستیم از هم، اگر بخواهیم با یک شدت زیادی رفتار کنیم، خوب، خوف این است که برادرهای کُرد هم خیلی صدمه ببینند. ولهذا ما می‌خواهیم که به طور متوسط، نه ملایمت و نه سختگیری به طور سرکوبی عمومی این خائنین را بتدریج پاکسازی کنیم، و ان شاء الله می‌شود این. و این را بدانید که اینها چیزی نیستند. اینها الآن یک حال دفاعی به خودشان گرفتند. [وضع‌] چریکی بسیار ناقص که می‌آیند چند نفر را می‌کُشند و فرار می‌کنند توی جنگلها. و ان شاء الله از این جنگلها هم کلکشان کنده می‌شود. قوای دولتی و مجاهدین و همه؛ یعنی آنهایی که تتمه قوای دولتی هستند، اینها همه پیشروی می‌کنند، و ان شاء الله سرحَدّات گرفته می‌شود، بسته می‌شود، و راه اینکه به آنها کمک کنند بسته می‌شود.

و من به ملت کُرد این مطلب را تذکر می‌دهم که در عین حالی که ما تمام افراد را، - الّا آن طبقه بالای خائن - عفو کردیم، مع الأسف دیده می‌شود که بعضی از این افراد بازی خوردند از این دمکراتها، و خیال می‌کنند که اینها برای آنها یک خدمتی می‌خواهند بکنند. اینها باید بدانند که جز خرابکاری الآن کاری از آنها نمی‌آید. این طور نیست که اینها بخواهند به ملت کُرد خدمت بکنند. اینها روابطشان با اجانب، با صهیونیسم، با امریکا، با رژیم سابق ثابت است. و اینها دارند برای آنها کار می‌کنند. آنها می‌خواهند ملت کُرد را تا آخر وابسته به خارج و تحت فشار سابق قرار بدهند. و اگر بتوانند، ایران هم همین کار را بکنند؛ یعنی تمام ایران را.

لزوم هوشیاری ملت کُرد در برابر خائنان
باید ملت کُرد بیدار بشود و اینها را معرفی کند؛ و خودش هم کمک کند به قوای دولتی تا اینها پاکسازی بشوند. و ما نمی‌خواهیم یک شدتی و یک قدرت فوق العاده‌ای عمل بشود که خدای نخواسته برادرهای کُرد ما هم زیر پا بروند، و الّا برای ما این معنا که در یک روز و در دو روز حل بکنیم این قضایا را تمام اینها را از بین ببریم، این کاری ندارد. این محذور هست که برادرها و خواهرهای کُرد ما در آنجا هستند. آنها اگر جدا بشوند از آنها و آنها را از خودشان جدا بکنند که آنها بروند بیرون شهرها و بروند در جنگلها، آن وقت ممکن است که ما با یکی دو روز تمام کنیم قضیه را. در هر صورت، باید برادران کرد ما متوجه باشند که اینها یک طایفه‌ای هستند اخلال می‌خواهند بکنند؛ نمی‌خواهند خدمت بکنند. همینها هستند که شماها را در فشار قرار دادند. و همینها هستند که جوانهای ایران را می‌کشند. و همینها هستند که خرمنها را آتش می‌زنند. و همینها هستند که کارگرها را از کار باز می‌دارند، و می‌خواهند اصل چرخ اقتصادی مملکت گردش نکند و قصد اینها خدمت به اجانب است، و ایجاد فتنه و فساد است. ان شاء الله امیدوارم که به زودی قطع بشود این ریشه‌ها.

منبع: صحیفه امام خمینی - جلد ۱۰- صفحات ۲۵۸ تا ۲۵۹


کد خبرنگار : 23