تاریخ : 1395,شنبه 09 بهمن19:37
کد خبر : 224716 - سرویس خبری : خبرنامه

در مشهد مقدس آغاز شد؛

حواشی روز اول اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

اولین روز از اردوی آموزشی - تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور با حواشی جالبی همراه بود. در این روز رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان، جلیل معماریان و حسن رحیم پور ازغدی به سخنرانی پرداختند.

خبرنامه دانشجویان ایران: پانزدهمین اردوی آمورشی - تشکیلاتی جهاد اکبر در مشهد مقدس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اولین روز از اردوی آموزشی - تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور با حواشی جالبی همراه بود. در ابتدای روز شنبه، حجت الاسلام شریف، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان، درباره اصول عقاید سخنرانی کرد و در ادامه جلیل معماریان درباره ضرورت کار تشکیلاتی سخن گفت.

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر

اردوی جهاد اکبر


کد خبرنگار : 20