تاریخ : 1395,چهارشنبه 13 بهمن12:13
کد خبر : 225176 - سرویس خبری : خبرنامه

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حجت الاسلام شریف رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان، محمد خوش چهره نماینده اسبق تهران در مجلس شورای اسلامی، عباس احمدی شاعر برجسته کشوری از میهمانان روز چهارم اردوی جهاد اکبر بودند.

خبرنامه دانشجویان ایران: چهارمین روز از اردوی جهاد اکبر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در مشهد سپری شد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در چهارمین روز از اردوی جهادی اکبر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور که در شهر مشهد در حال برگزاری است، حجت الاسلام شریف رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان، محمد خوش چهره نماینده اسبق تهران در مجلس شورای اسلامی، عباس احمدی شاعر برجسته کشوری در جمع اعضای این اتحادیه به سخنرانی پرداختند.

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر

حواشی روز چهارم اردوی «جهاد اکبر» +تصاویر


کد خبرنگار : 20