تاریخ : 1399,شنبه 06 ارديبهشت15:55
کد خبر : 353458 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

«خبرنامه دانشجویان ایران» برای اولین‌بار بررسی کرد؛

دانشجویان در دوران کرونا چگونه «انتقالی» بگیرند؟

دانشجویان دانشگاه های سراسری که به هر دلیلی خصوصا ویروس کرونا قصد ادامه تحصیل در دانشگاه خود را ندارند ، می توانند با ثبت نام در سایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم (سجاد) با استفاده از فرصت قانونی انجام نقل و انتقال دانشجویی نسبت به تغییر دانشگاه خود اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشجویان دانشگاه های سراسری که به هر دلیلی خصوصا ویروس کرونا  قصد ادامه تحصیل در دانشگاه خود را ندارند ، می توانند با استفاده از فرصت قانونی  انجام نقل و انتقال دانشجویی نسبت به تغییر دانشگاه خود اقدام نمایند. این دسته از دانشجویان در صورتی که شرایط مورد نظر را داشته باشند ، می توانند درخواست خود را مبنی بر انتقالی یا میهمانی در سایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم (سجاد) اعلام نمایند.

در همین راستا شرایط خاص نقل و انتقال دانشجویی در سال 99 و همچنین شرایط عمومی در ادامه آمده است:

شرایط عمومی


کد خبرنگار : 90