تاریخ : 1399,دوشنبه 09 تير11:35
کد خبر : 361531 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

«پشت بام خوابی» در تهران از شبی پنجاه هزار تومان!

کاریکاتوریست: پروانه ایزدخواست


کد خبرنگار : 16