تاریخ : 1399,دوشنبه 20 مرداد14:31
کد خبر : 366676 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

قدرت خرید کارگری!

در سال جاری با یک ماه حقوق کارگری، یک دهم مترمربع خانه در تهران می توان خرید./ طرح از مازیار بیژنی

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»،


کد خبرنگار : 92