تاریخ : 1399,جمعه 07 شهريور13:14
کد خبر : 368611 - سرویس خبری : طنز و کاریکاتور

وضعیت رامسر فرا‌قرمز شد!

کرونا در شمال بیداد میکنه. اگه کسی رو میشناسید که تصمیم برای سفر به شمال داره، شما موظفید پشیمونش کنید ! کاریکاتوریست : پروانه ایزدخواست


کد خبرنگار : 16