تاریخ : 1399,چهارشنبه 12 شهريور22:29
کد خبر : 369072 - سرویس خبری : آخرین اخبار زنان

اختصاص ۷ درصد مدیریت در آموزش و پرورش به بانوان

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: 7 درصد مدیریت در آموزش و پرورش به بانوان اختصاص دارد در حالی که این عدد باید به 30 درصد برسد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛ مینایی‌پور مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجلاس سی‌وچهارم رؤسا و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور اظهار کرد:  7 درصد مدیریت در آموزش و پرورش به بانوان اختصاص دارد در حالی که این عدد باید به 30 درصد برسد.

وی ادامه داد: در وزارت آموزش و پرورش 2 معاون، 2 مدیرکل وزارتی، یک مدیرکل آموزش و پرورش استان از بین  32 مدیرکل، 23 معاون مدیرکل از بین 220 معاون مدیرکل، 24 رئیس منطقه از بین 750 رئیس منطقه، 11 مدیر کانون پرورش فکری از بین 32 مدیرکل و 11 رئیس اداره استثنایی از بین 32 رئیس اداره استثنایی را بانوان تشکیل می‌دهند.