تاریخ : 1399,یکشنبه 23 شهريور15:08
کد خبر : 370092 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

سال تحصیلی دانشگاه‌ها با سخنرانی روحانی آغاز شد

سال تحصیلی دانشگاه ‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور به صورت رسمی آغاز شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سال تحصیلی دانشگاه ‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور با سخنرانی مجازی رئیس جمهور در دانشگاه تهران به صورت رسمی آغاز شد.

در مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور، جمعی از استادان، دانشجویان، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور دارند.

وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رؤسای دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، یک عضو هیأت علمی به نمایندگی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و یک دانشجو به نمایندگی از دانشجویان، سخنرانان این مراسم هستند.