تاریخ : 1399,چهارشنبه 26 شهريور14:33
کد خبر : 370457 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

غارت آثار باستانی ایران و خیانت بزرگ رضاشاه

یکی از خیانت های مهمّی که در زمان رضا شاه به دلیل بی لیاقتی وی انجام شد واگذاری رشته کوه های مهم و استراتژی آرارات که متعلق به ایران بود، به کشور ترکیه بود، رضا شاه در توجیه این خیانت میگفت؛ مهم نیست که سر این تپه از آن که باشد آنچه مهم است این است که ما باهم دوست باشیم!


کد خبرنگار : 38