تاریخ : 1399,یکشنبه 27 مهر23:21
کد خبر : 373593 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

دانلود جزوه روش تحقیق

دانلود جزوه روش تحقیق دکتر سپهر یگانه

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»این فایل را از اینجا دانلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45