تاریخ : 1399,چهارشنبه 30 مهر13:04
کد خبر : 373873 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

مهلت ثبت‌نام خوابگاه دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی

دانشجویان مقطع دکتری متقاضی اسکان در خوابگاه متاهلی دانشگاه شهید بهشتی تا 7 آبان ماه مهلت دارند درخواست خود را از طریق وبسایت این دانشگاه اعلام کنند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشجویان مقطع دکتری متقاضی  اسکان در خوابگاه متاهلی دانشگاه شهید بهشتی تا 7 آبان ماه مهلت دارند درخواست خود را از طریق وبسایت این دانشگاه اعلام کنند.

براساس این گزارش ، دانشجویان مقطع دکتری روزانه غیر بومی ورودی ماقبل سال ۹۹ دارای سنوات مجاز که متقاضی استفاده از خوابگاه متأهلین هستند، برای ثبت نام و ارائه درخواست  تا ۷ آبان ماه می‌توانند به وبسایت دانشگاه، بخش معاونت دانشجویی، سرپرستی خوابگاه‌های دانشجویی مراجعه کنند.

گفتنی است ، دانشجویان متقاضی در مقطع دکتری باید نسبت به تکمیل فرم تقاضای استفاده از خوابگاه متاهلی دانش پژوهان (موقوفه) تا 7 آبان اقدام درخواست و اطلاعات خود را دروبسایت دانشگاه تکمیل کنند.