تاریخ : 1399,شنبه 18 بهمن15:48
کد خبر : 385005 - سرویس خبری : آخرین اخبار فرهنگی اجتماعی

فری کثیفی که بخاطر پول بیشتر از کیفیت نزد

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: همیشه که نباید درگذشت مسئولین و مشهورین را تسلیت گفت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق؛ البته ساندویچ آقا "فریدون" هم در تهران کم مشهور نیست. زمانی که در روزنامه ایران بودم مشتری پروپاقرصش بودیم.

رقبایش به او فری کثیف میگفتند اما او هم تمیز بود هم باانصاف.

روحت شاد کاسب مردمدار که بخاطر پول بیشتر از کیفیت نمیزدی.