تاریخ : 1399,شنبه 16 اسفند16:50
کد خبر : 387996 - سرویس خبری : آخرین اخبار صنفی آموزشی

اعتبار مورد نیاز اجرای رتبه‌بندی معلمان در بودجه ۱۴۰۰ به کجا رسید؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره وضعیت اعتبارات رتبه بندی معلمان در بودجه ۱۴۰۰ توضیح داد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو با تسنیم درباره وضعیت اعتبار مربوط به رتبه بندی معلمان در بودجه سال 1400 اظهار کرد: در بند "و" تبصره 2 تأمین اعتبارات مربوط به چند مورد از این محل مطرح و در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود ( 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای چند موضوع از جمله بدهی دولت به تامین اجتماعی، بنیاد شهید، رتبه بندی و... اختصاصی یافته است.)

وی افزود: در صحن علنی مجلس این بررسی و نظرات موافقان و مخالفان طرح شد که با تشخیص رئیس مجلس این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا تصمیم مجدد گرفته شود و به صحن بازگردد.

اسماعیلی درباره وضعیت اعتبارات رتبه بندی در بودجه 1400 گفت: مبلغ آن تعیین شده است اما درباره تعیین سقف مورد نیاز برای رتبه بندی معلمان بحث است که باید شفاف شود.

همچنین در کمیسیون تلفیق برای اصلاح ارجاعیات صحن علنی مجلس مصوب شد تا 60 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی، معلولان و ایثارگران اختصاص یابد.