تاریخ : 1400,یکشنبه 20 تير18:31
کد خبر : 401435 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه خلاصه گرامر زبان

خلاصه گرامر زبان

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ادامه دانلود جزوه خلاصه گرامر زبان آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 93