تاریخ : 1400,دوشنبه 21 تير15:43
کد خبر : 401499 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود سوالات ترم زبان تخصصی

سوالات ترم زبان تخصصی

به گزارش خبرنگار صنفی -آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ادامه دانلود سوالات ترم زبان تخصصی آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 93